коли, коли под наем, наем, рент а кар, кар, рент, бургас, българия, варна, софия, созопол, дюни, слънчев бряг, елените, влас, св влас, приморско, курорт, черно море, море, черноморски, летище бургас, летище, посрещане, доставка, ниски цени, тарифи, kola, koli pod naem, naem, avtomobil, awto, Burgas, Bourgas, Bulgaria, Sofia, Varna, U&K
Възползвайте се от символичните цени на U&K за доставка/прибиране на автомобилите под наем до и от Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Созопол.

Информация за наемане
 

 

Наемен период
Възраст
Документи
Допълнителен Водач
Услуга "Наемане с шофьор"
Допълнително оборудване
Такса Ограничаване на Отгорорността при автопроизшествие /CDW/
Такса Ограничаване на Отговорността при кражба /TP/
Такса Освобождаване от Отговорност при автопроизшествие и кражба /SCDW/
Застраховка "Злополука"
Застраховка "Гражданска отговорност"
Доставка/Прибиране
Гориво
Еднопосочно наемане
Депозит
Начин на плащане

 

НАЕМЕН ПЕРИОД up

Минималният наемен период е 24 часа. Допуска се закъснение до 59 минути. Ако се налага по-голямо закъснение, трябва да се свържете с локацията на U&K, от която сте наели автомобила и да предупредите за закъснението. Просроченото време ще бъде таксувано като цял наемен ден, по тарифата определена в договора за наемане.
U&K предлага дългосрочен наем от 2 до 11 месеца /Mini Lease/ и от 1 до 4 години /Оперативен лизинг/. 
 

ВЪЗРАСТ up
Необходимата минимална възраст за наемане на автомобил е 21 години. За  наем на някои  категории автомобили, необходимата минималната възраст е  23  или 25 години. Наематели под 23 години заплащат допълнителна такса, която е по 20.00 BGN на ден, но не повече от 60.00 BGN, за целия наемен период.
  

ДОКУМЕНТИ

up

Валидна, лична карта за граждани на Европейския съюз или задграничен паспорт за граждани на страни- нечленки на Европейския съюз.
Свидетелство за правоуправление, валидно на територията на България, издадено минимум една година преди датата на наемане.
Международно свидетелство за правоуправление, в случаите, когато информацията в националното не е на латиница.
 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВОДАЧ up

Допълнителен водач може да управлява автомобила, само, ако  неговите данни са вписани в договора за наем. Той трябва да отговаря на същите изисквания, както наемателя. Таксата за допълнителен водач е 20.00 BGN на ден, но не повече от 80.00 BGN, за целия наемен период.
Наемателят е отговорен по всички клаузи на договора за наем.
 

УСЛУГА “НАЕМАНЕ С ШОФЬОР” up
U&K предлага услугата ”Наемане с шофьор”. За повече информация, моля, обърнете се към Резервационния център.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ up

U&K може да ви предостави, за ползване под наем, следното допълнително оборудване:

 • Детски седалки - 3 вида;
  За бебета с максимално тегло до 13 кг,
  За деца с максимално тегло до 18 кг,
  За деца с максимално тегло до 36 кг.
  Цената на наема на детска седалка е 15 BGN за целия наемен период.
 • Вериги за сняг - Цената за ползване на вериги за сняг е 10 BGN за целия наемен период.
 • Навигационна система /GPS/ - Наемът е 20 BGN на ден, но не повече от 60 BGN за целия наемен период.

   

ТОО(Такса Ограничаване на Отговорността) ПРИ АВТОПРОИЗШЕСТВИЕ up

ТОО при автопроизшествие ограничава отговорността на Наемателя за, увредения автомобил, в случай на пожар,  природни бедствия, ПТП или злоумишлени действия на трети лица. ТОО при автопроизшествие  е валидна, когато са спазени условията и сроковете на договора. В някои случаи, тя може да е задължителна и включена в наемната цена. В случай на отказ да заплати ТОО при автопроизшествие,  Наемателят заплаща всички щети по автомобила, до пълния размер на застрахователната стойност на автомобила, плюс съответните административни разходи.
Ако е приел да заплати ТОО или таксата е включена в наемната цена, лимитът на отговорност на наемателя при автопроизшествие варира, в зависимост от категорията на автомобила, от BGN 300.00 до BGN 1200.00
*Такса ограничаване на отговорността при автопроизшествие не е застраховка.

ТОО(Такса Ограничаване на Отговорността) ПРИ КРАЖБА up

ТОО при кражба ограничава отговорността на Наемателя в случай на кражба или грабеж на автомобила. ТОО при кражба е валидна, когато са спазени условията и сроковете на договора. В някои случаи тя може да е задължителна и включена в наемната цена. В случай на отказ да заплати ТОО при кражба, Наемателят е отговорен до  застрахователната стойност на автомобила, плюс съответните адменистративни разходи.
Ако е приел да заплати ТОО или таксата е включена в наемната цена, лимитът на отговорност на наемателя при кражба варира, в зависимост от категорията на автомобила,  от BGN 300.00 до BGN 1200.00
*Такса ограничаване на отговорността при кражба не е застраховка.

 

ТАКСА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ АВТОПРОИЗШЕСТВИЕ И КРАЖБА (SCDW/TP) up

В случаите когато Наемателят е приел да заплати ТОО при автопроизшествие и кражба, то, той може да редуцира лимита на отговорност при автопроизшествие или кражба  до 0.00, като заплати допълнителна такса. Моля, проверете в Резервационния център дали това е възможно.
Таксата освобождаване от отговорност е неприложима за някои договори.

Таксите Ограничаване на Отговорността при автопроизшествие и кражба и Такса Освободжаване от Отговорност при автопроизшествие или кражба не покриват следните щети:

 1. Щети, следствие използване на гориво, различно от посоченото в договора или липса на същото;
 2. Щети по долната част на автомобила ;
 3. Щети по гумите и джантите, причинени от неравности по пътя;
 4. Щети или загуба на ключове и/или дистанционно управление на алармената система ;
 5. Щети или загуба на детски седалки, антена, крик, авариен триъгълник, чистачки, капачка на резевоар и декоративни тасове за джантите;
 6. Щети по вътрешната част на автомобила и тапицерията;
 7. Щети, следствие шофиране в нетрезво състояние или под въздействие на упойващи и наркотични вещества;
 8. Липса на констативен протокол, издаден от съответните компетентни органи. 

   

ЗАСТРАХОВКА “ ЗЛОПОЛУКА” up

Наемателят може да заплати застраховка Злополука /PAI/.  Застраховка Злополука покрива следните рискове:

 •     Смърт от злополука;
 •     Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука;
 •     Медицински разноски следствие на злополука;


Застраховат се всички места в автомобила, обявени в свидетелството за регистрация, включително, мястото на водача. Застрахователните покрития са определени в застрахователната полица, копие, от която се връчва на Наемателя в момента на наемането.
 

ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” up

Застраховка “ Гражданска отговорност ” е включена в наемната цена на автомобила. Тя покрива имуществени и неимуществени щети, причинени от наемателя на трети лица или обекти.
 

ДОСТАВКА/ ПРИБИРАНЕ НА АВТОМОБИЛ up

Доставка/прибиране на автомобила са услуги, които U&K извършва при поискване от клиента. Моля, обърнете се към Резервационния център за информация, относно възможността услугата да бъде извършена, както и за нейната цена.
Таксите за доставка/прибиране на автомобила в извънработно време са както следва:
от 19.00 до 22.00 часа - 30 BGN,
от 22.00 до 07.00 часа - 50 BGN. 
 

ГОРИВО up

Горивото не е включено в наемната цена. Наемателят получава автомобила с пълен резервоар, като се задължава да го върне с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, Наемателят заплаща липсващото гориво по цена, посочена в договора.
 

ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМАНИЯ up

Еднопосочни наемания са тези, в които клиентът започва наемането в една точка и връща автомобила в друга. За повече информация, относно възможността за еднопосочно наемане, моля, обърнете се към Резервационния център. 
 

ДЕПОЗИТ up

При наемането на автомобила, U&K изисква гарантиране на плащанията по догвора за наем. Депозитът може да бъде осигурен с пари в брой или кредитна карта /авторизация /. Притежаването на валидна кредитна карта, на името на Наемателя, е задължително условие, за някои категории автомобили. Сумата на депозита е равна на дължимата сума за наема, плюс сумата покриваща лимита на отговорност за съответната категория автомобил. За целите на депозита, не се приемат дебитни карти.
 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ up

Плащането на услугата се извършва при връщането на автомобила. U&K приема  плащания в брой; с кредитна карта Visa, MasterCard/ Eurocard или Diners Club; с дебитна карта или чрез банков превод /когато има специално споразумение за това/.
 

Автомобилите на U&K не могат да напускат територията на България.

 
© 2004 - 2019 U&K Rent a car